Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en / of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Falmec Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van deze website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Falmec Nederland BV komen. Falmec Nederland BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Falmec Nederland BV gecontroleerd of goedgekeurd. Falmec Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Falmec Nederland BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.